MESAFELİ SATIŞ ANLAŞMASI

 

1 - TARAFLAR

İşbu Anlaşma’ya aşağıdaki taraflar, belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde mutabıktırlar. 

A - ‘ALICI’ ; (Anlaşmada, bundan itibaren "ALICI" olarak anılacaktır.)

 

B - ‘SATICI’ ; (Anlaşmada, bundan itibaren "SATICI" olarak anılacaktır.)

FANSEP HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL, SANCAKTEPE, MERVE MH. ATATÜRK CD. 236/A

İşbu Anlaşmada mutabakat sağlamakla ALICI, Anlaşma konusu siparişini onayladığını, sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücretini, KDV gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğünü, bu konuda bilgilendirildiğini kabul eder.

 

2 - TANIMLAR

İşbu Anlaşmada, aşağıda yazılı terimler ve karşılarındaki yazılı açıklamalarla yorumlanacaktır.

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

YÖNETMELİK: Mesafeli Anlaşmalar Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret karşılığında yapılan yada yapılması taahhüt edilen ürün tedariği dışında her türlü tüketici işlemi

SATICI: Ticari faaliyetleri kapsamında tüketiciye ürün tedariği yapan şirket

ALICI: Ürün veya hizmeti, ticari veya mesleki sınırları olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişi

ONLINE-SATIŞ-SİTESİ: SATICI’ya ait websitesi

SİPARİŞ VEREN: Bir ürün veya hizmeti SATICI’ya ait websitesi üzerinden talep eden gerçek yada tüzel kişi

TARAFLAR: SATICI ve ALICI

ANLAŞMA: SATICI ve ALICI arasında mutabakat

ÜRÜN: Alışverişe konu emtia

 

3.KONU

İşbu Anlaşma, ALICI’nın, SATICI’ya ait websitesi üzerinden dijital ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Anlaşmalara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve websitesinde ilan edilen fiyatlar, satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilen süreye kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar, belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. SATICI BİLGİLERİ

FANSEPETİ HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL, SANCAKTEPE, MERVE MH. ATATÜRK CD. 236/A

+90 850 532 69 75

info@fansepeti.com

 

5. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 

7. ANLAŞMA KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Ürün/Ürünler/Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait websitesinde yayımlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve websitesinde ilan edilen fiyatlar, satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilen süreye kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlarsa belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Anlaşma konusu ürün yada hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı, aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması, Adet, Birim Fiyatı, Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutarı

Toplam

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslimat şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenir.

 

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Ünvan

Adres

Telefon

Faks

E-posta/kullanıcı adı

Fatura teslim : Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 

teslim edilir.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI’ya ait websitesinde Anlaşma konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, dijital ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi dijital ortamda teyit etmesi, mesafeli satış Anlaşmasinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Anlaşma konusu ürünler, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak websitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre dahilinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın Anlaşmayı feshetme hakkı saklıdır. 

9.3. SATICI, Anlaşma konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde yerine getirmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin yerine getirilmesi sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, Anlaşmadan doğan yerine getirme yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün sağlayabilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Anlaşma konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün dahilinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre dahilinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. ALICI, Anlaşma konusu ürünün teslimatı için işbu Anlaşma’yı dijital ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Anlaşma konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Anlaşma konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. ALICI, Anlaşma konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Anlaşma konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Anlaşma konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeniyle Anlaşma konusu ürünü süresi dahilinde teslim edemezse, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, Anlaşma konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını saklı tutar. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde, ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün dahilinde kendisine nakden ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerdeyse, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICI’nın, ALICI tarafından websitesine kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu Anlaşmayı kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, Anlaşma konusu ürün/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürün/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürün/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürün/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa, ürün/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura, iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacaktır, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkınını saklı tutar.

9.12. ALICI, SATICI’ya ait websitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. ALICI, SATICI’ya ait websitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlar.

9.14. ALICI, SATICI’ya ait websitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait websitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka websitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup, herhangi bir websitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu Anlaşma içerisinde sayılan maddelerden bir yada birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, vakanın hukuk alanına intikal ettirilmesi durumunda, SATICI’nın üyeye karşı üyelik Anlaşmasına uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli Anlaşmanın ürün satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek Anlaşmaden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli Anlaşmalarda ise, bu süre Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin yerine getirilmesine başlanan hizmet Anlaşmalarında cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, işbu Anlaşmayı kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul eder.

10.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre dahilinde SATICI' ya iadeli-taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Anlaşmada düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) İade Formu,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarıyla birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi dahilinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’nın talebi ve yazlı olarak (e-mail, SMS, sesli görüşme) onayıyla Alıcıya Özel üretilen, websitesinde belirtilen teknik özellikler dışında üretilen, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından yağlı-tozlu-asidik, vb ortamlarda kullanılan ürünlerin iadesi işbu sözleşme ve/veya Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile yerine getirilmesine başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da işbu sözleşme ve/veya Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşerse, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı Anlaşması çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi durumunda, ALICI, borcun gecikmeli yerine getirilmesindan dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Anlaşmaden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar,  aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir: 

28/05/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi gereği değeri 2.000 (ikibin) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

b) Değeri 3.000 (üçbin) TL’ nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine,

c) Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 2.000 (ikibin) TL ile 3.000 (üçbin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Anlaşma ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, websitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Anlaşmanın tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Anlaşmanın websitesinde ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

SATICI: FANSEP HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

 

ANA KATEGORİLER

 

Kanal Fanları

Mutfak Fanları

Çatı Fanları

Radyal Fanlar

Plastik Aspiratörler

Aksiyel Fanları

Hücreli Fanlar 

Vantilatörler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Tel +90 850 532 69 75

E-mail : info@fansepeti.com

Hakkımızda