ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 

WEBSİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen, FANSEPETI.COM adresli websitemizde alışveriş yapmadan veya kullanmadan evvel bu ‘websitesi kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

Bu online-satış-sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz, aşağıdaki şartları tümüyle kabul etmiş sayılmaktadırlar:

FANSEPETİ online-satış-sitesinde yerleşik tüm sayfalar ve web sayfalarına bağlı tüm içerikler FANSEP HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (Şirket) mülküdür ve FANSEP A.Ş. tarafından işletilir. Sizler (‘Ziyaretçi’) sitede sağlanmakta olan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz ve yürürlükteki kanun ve yasalara göre anlaşma imzalama hakkına, yetkisine, hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu anlaşmayı okuduğunuzu, anladığınızı ve anlaşmada yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

İşbu anlaşma, taraflara, anlaşma konusu websitesi ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu anlaşmayı kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu anlaşmada talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

1. SORUMLULUKLAR

a. Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

b. Şirket, üyenin anlaşma konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c. Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını yada bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3.Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlemleri yapılabileceğini peşinen kabul eder. 

d. Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı, website içinde gerçekleşecek faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, yürürlükteki yasalara ve kanuna aykırı, 3.Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasadışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi durumlarda, oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Websitesi’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e. Websitesi üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

 

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

2.1. İşbu Websitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları websitesi işleteni ve sahibi Şirket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Websitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Websitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Websitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Websitesi’nin bütünü veya bir kısmı, diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

3. Gizli Veri

3.1. Şirket, websitesi üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3.Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Veriler’ olarak anılacaktır.

 

3.2. Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru, vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Websitesi’nin sahibi olan Şirketin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri yada bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel veriler, Şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilecektir.

 

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

4. Garanti Vermeme: işbu anlaşma maddesi, uygulanabilir yasalar ve kanunun izin verdiği azami ölçülerle geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temellerde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yeralan tüm veriler dâhil), kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

 

5. Kayıt ve Güvenlik 

Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi durumlarda, bu Anlaşma ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesabı kapatılabilecektir.

Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı, websitesi ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi durumlarda, oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

 

6. Mücbir Sebep

 

Tarafların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlama, iç savaş, savaş, ayaklanma, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebepler "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır. Mücbir Sebepler’den dolayı anlaşmadan doğan yükümlülükler taraflarca yerine getirilemez duruma gelirse, taraflar bundan sorumlu değillerdir. Bu sürede, Taraflar’ın işbu Anlaşma’dan doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

7. Anlaşmanın Bütünlüğü ve Uygulanabilirliği

 

İşbu anlaşma şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, anlaşmanın geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.

 

8. Anlaşmada Yapılacak Değişiklikler

 

Şirket, arzu ettiğinde ve tektaraflı olarak, websitesi’nde sunulan hizmetleri ve işbu anlaşma şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler websitesi’nde yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir. Değişiklikleri takip etmek Ziyaretçi ve/veya Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Zyaretçi ve/veya Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılacaktır.

 

9. Tebligat

İşbu Anlaşma ile, ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-posta adresi ve ziyaretçi ve/veya kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi durumlarda bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

10. Delil Anlaşması

Taraflar arasında, işbu anlaşma ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleriyle ve bilgisayar kayıtları, SMS, faks ve sesli iletişim kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

11. İhtilafların Çözümü

İşbu Anlaşma’nın uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

ANA KATEGORİLER

 

Kanal Fanları

Mutfak Fanları

Çatı Fanları

Radyal Fanlar

Plastik Aspiratörler

Aksiyel Fanları

Hücreli Fanlar 

Vantilatörler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Tel +90 850 532 69 75

E-mail : info@fansepeti.com

Hakkımızda