ÜRÜN İADE ŞARTLARI

 

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE ŞARTLARI

 

 

GENEL:

 

1. Kullanmakta olduğunuz FANSEPETI.COM online-satış-mağazası üzerinden dijital ortamda sipariş vermeniz durumunda, tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış anlaşmasını kabul etmiş sayılmaktasınız.

 

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidirler.

 

3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenmektedir.

 

4. Satış işlemi gerçekleşen her ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla alıcının belirttiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Alıcılar sözleşmeyi feshedebilir. 

 

5. Satış işlemi gerçekleşen ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilir. 

 

6. Satış işlemi gerçekleşen ürünün satılması imkansızlaşırsa, satıcı bu durumu öğrendiği andan itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmekle yükümlüdür. 14 gün içinde ise, toplam satış bedelini Alıcı’ya iade edilmekle yükümlüdür. 

 

 

SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞEN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZSE: 

 

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarıyla iptal ederse, Satıcının ürünü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar.

 

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIŞVERİŞLER: 

 

8. Ürün teslim edildikten sonra, Alıcı’nın ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız şekilde kullanıldığı tespit edilirse ve satış işlemi gerçekleşen ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içinde kargo/nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. 

 

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN NEDENLERLE SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞEN ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZSE: 

 

9. Satıcı’nın evvelden öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşmuşsa ve ürün taahhüt edilen sürede teslim edilemiyorsa, mübir durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini isteyebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise, iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret iade edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması kuvvetle muhtemeldir. 

 

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME SORUMLULUĞU: 

 

10. Alıcı, anlaşmaya konu ürünü teslim almadan evvel kontrol etmelidir; ezik, kırık, yırtık ambalaj, vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almamalıdır. Teslim alınan ürün, hasarsız ve sağlam sayılacaktır. ALICI, teslimden sonra ürünü özenle korumakla yükümlüdür. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün HİÇBİR ŞEKİLDE kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da Satıcı’ya iade edilmelidir.

 

 

CAYMA HAKKI:

 

11. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim detayları üzerinden haber vermek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek anlaşmadan cayma hakkını kullanabilir.

 

 

12. SATICI’NIN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM DETAYLARI:

 

 

FANSEPETİ HAVALANDIRMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

İSTANBUL, SANCAKTEPE, MERVE MH. ATATÜRK CD. 236/A

 

+90 850 532 69 75

 

info@fansepeti.com

 

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 

13. Satış işlemi gerçekleşen ticari kalem Ürün değil de, Hizmet  ise, bu durumda 14 günlük süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile, bahsekonu Hizmet kullanımına başlandıysa, cayma hakkı kullanılamaz. 

 

14. Cayma hakkının kullanımına konu masraflar SATICI’ya aittir.

 

15. Cayma hakkının kullanımı 14 (ondört) günlük süre ile sınırlıdır. Bu süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu anlaşmada açıkça belirtilen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. 

 

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 

 

16. Üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken ilgili kuruluşun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İADE FATURASI olmadan iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

 

17. İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarlarıyla beraber eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

 

 

İADE KOŞULLARI:

 

18. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü/ürünleri iade almakla yükümlüdür.

 

19. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan neden veya nedenlerle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını karşılamakla yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 

20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi durumunda, kampanya kapsamında faydalanılan iskontolar iptal edilir.

 

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 

 

21. ALICI’nın talebi ve yazlı olarak (e-mail, SMS, sesli görüşme) onayıyla Alıcıya Özel üretilen, websitesinde belirtilen teknik özellikler dışında üretilen, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından yağlı-tozlu-asidik, vb ortamlarda kullanılan ürünlerin iadesi işbu sözleşme ve/veya Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca; Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile yerine getirilmesine başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da işbu sözleşme ve/veya Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

 

22. ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düşerse, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı Anlaşması çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi durumunda, ALICI, borcun gecikmeli yerine getirilmesindan dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 

24. Kredi Kartıyla Online veya POS cihazlarımızdan, Banka Havalesi, EFT veya Nakit ile ödemeler FANSEP A.Ş. hesabına yapılabilir. Teslimatlar, ödeme sonrası Kargo, Ambar, Nakliye ile gerçekleştirilebilir.

ANA KATEGORİLER

 

Kanal Fanları

Mutfak Fanları

Çatı Fanları

Radyal Fanlar

Plastik Aspiratörler

Aksiyel Fanları

Hücreli Fanlar 

Vantilatörler

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Tel +90 850 532 69 75

E-mail : info@fansepeti.com

Hakkımızda